Guru Grah Seva Dham

24
Dec
Bhagwat Katha

Shrimad bhagawat katha

  • 03:00 pm / 08:00 pm
  • Krishna Bhavan , 191 , GT Rode , Salakiya Havada ,Kolkata
22
Jan
Bhagwat Katha

Bhagawat katha , Nalanda ,Vihar

  • 06:00 pm / 10:00 pm
  • Nalanda ,Vihar
22
May
Bhagwat Katha

Shrimad Bhagwat Katha || Gorakhpur (Uttar Pradesh)

  • 03:00 pm / 08:00 pm
  • Shivpur, Mahadev Jharkhandi Rd, Kunraghat, Gorakhpur 273412